หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทานเทียนพรรษา ผ้าไตรอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทานเทียนพรรษา ผ้าไตรอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.49 น.ณ.วัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงกรุณาประทานเทียนพรรษา ผ้าไตรอาบน้ำฝน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาวัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมี “อนุชา เจริญรักษ์” นายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “นายศานิต กล้าแท้ ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เหล่าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกร

Related posts