ปชป.ตีปี๊บก่อนศึกซักฟอก “อลงกรณ์”โชว์ผลงานเด่น“เกษตรฯ.-พาณิชย์”ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น20% สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด5แสนล้าน

ปชป.ตีปี๊บก่อนศึกซักฟอก “อลงกรณ์”โชว์ผลงานเด่น“เกษตรฯ.-พาณิชย์”ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น20% สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด5แสนล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยวันนี้ว่า แม้จะเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติทั้งโควิด-19และสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและยังเผชิญกับมาครการป้องกันการปนเปื้อนโควิดแต่ประเทศไทยก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-พ.ค.)มีมูลค่ารวม 467,255.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.16%


โดยมีสินค้าเกษตรอาหารที่ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรกตามมูลค่าส่งออกดังนี้
1.ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่า 90,911.75 ล้านบาท เพิ่ม 10.16%
2.ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่า 71,870.68 ล้านบาท เพิ่ม 39.37%
3. อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (รวมทูน่ากระป๋องและแปรรูป แต่ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) มูลค่า 59,225.16 ล้านบาท เพิ่ม 19.92%


4.ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป มูลค่า 50,259.71 ล้านบาท เพิ่ม 15.54%
5. ข้าว มูลค่า 47,802.76 ล้านบาท เพิ่ม 34.55%
“ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารมาจากการผนึกการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ.และกระทรวงพาณิชย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ดูแลทั้ง2กระทรวงตามนโยบายตลาดนำการผลิตโมเดลเกษตร-พาณิชย์ทันสมัย.ตั้งแต่ปลายปี2562จนถึงปัจจุบัน.

 

 

Related posts