“วัดทุ่งสว่าง” ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นโบราณวัตถุ

“วัดทุ่งสว่าง” ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นโบราณวัตถุ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พระเดขพระคุณเจ้า “พระราชชัยสิทธิสุนทร” เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ “นายอนุชา เจริญรักษ์” นายอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ /

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ / พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุม รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขัยภูมิ / นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยาน อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมือง จัดทำข้อมูลสืบค้นประวัติ สำรวจ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ

โดย “นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ” ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่มาสืบค้น จัดทำ สำรวจ ประวัติ เพื่อนำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ศีลปะ ประเพณี ของชาติสืบไป

ในการนี้ คณะกรรมการวัด พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ชาวบ้าน “วัดทุ่งสว่าง” มีความปลาบปลื้มปิติ ยินดีที่พระพทุธรูปคู่บ้าน คู่บ้าน จะได้ขึ้นทะเป็นโบราณวัตถุ และดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่งต่อรุ่นลูก รุ่นหลานสืบทอดต่อไป และสำนึกในพระกรุณา “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมอบหมายให้สำนักเลขานุการในองค์ฯ ติดต่อ ประสานงาน สำนักศิลปากร ที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา จัดทำการสำรวจในครั้งนี้

Related posts