“VR ทางหลวง” ให้การต้อนรับแนะนำองค์กรเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย “สื่อสาร-ช่วยภัย”

“VR ทางหลวง” ให้การต้อนรับแนะนำองค์กรเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย “สื่อสาร-ช่วยภัย”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 66 – 68 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต. บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และเป็นที่ของ”ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า” นายไกรสร พัฒนยินดี ประธานชมรม VR ทางหลวง / ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า และนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา “ไกรสร” หรือ “พ่อไกรสร” ที่ชาวกสิกรรมธรรมชาติ และผู้ร่วมโครงการฯ เรียกขานเป็นนักธุรกิจชาวบางคล้า เริ่มสนใจเรื่องวิทยุสื่อสารเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากที่เห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสาร จึงอยากใช้วิทยุสื่อสารในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อที่จะได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ทางวิทยุสื่อสาร นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางที่เขาใช้ติดต่อกับครอบครัวยามที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดนาน ๆ

ในปี 2525 จึงได้ไปสอบวิทยุสมัครเล่น นับจากนั้น เขาก็ทำงานอาสาสมัคร และต่อมาได้ก่อตั้ง “ชมรม VR ทางหลวง” กลุ่มองค์กรนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนบนทางหลวงในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครที่เป็นสมาชิกชมรม VR ทางหลวงกว่า 9,000 คน ในสมัยก่อนนั้น ยังไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือแพร่หลาย วิทยุสื่อสารจึงเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อ เพื่อแจ้งเหตุ ประสานเหตุส่งต่อมูลนิธิ หรือหน่วยกู้ภัยต่างๆได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ลดความสูญเสีย เพราะเพียงเสี้ยวนาทีก็มีความสำคัญชีวิตผู้คนบนทางหลวง


นอกจากการแจ้งเหตุ ประสานเหตุบนทางหลวงแล้ว เหล่าจิตอาสายังได้ช่วยงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา และช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ ปี 2539 เกิดเหตุวาตภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงติดตามเหตุการณ์ และได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุขาดหายแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อาสากู้ภัย ด้วยพระองค์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่ง “ไกรสร” ได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ครั้งนั้นด้วย

ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 1 ของโครงการฯ ชมรม VR ทางหลวง ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ โดยช่วยดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกให้ขบวนจักรยาน และทีมงาน นับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน การร่วมกิจกรรม ทำให้ทีมจิตอาสาได้เรียนรู้เรื่องโคก หนองนา และนำความรู้กลับไปทำที่บ้าน ส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจสู่ผู้คนอีกมากมายให้เข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และเดินตามศาสตร์พระราชา

การทำงานช่วยเหลือสังคมของ “ไกรสร” ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาตนเอง การพัฒนาจิตใจของการเป็น “ผู้ให้” ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประชาชนสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกฯในการสนับสนุนงานช่วยเหลือสังคม นับเป็นความภูมิใจของชาว “VR ทางหลวง” เพื่อสืบสานปณิธานของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่เป็นสุขสืบไป

ในการนี้ “นายไกรสร พัฒนยินดี” ให้เกียรติต้อนรับ แนะนำการดำเนินงานกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเล่นบางคล้า “VR ทางหลวง แก่ คณะทำงาน “สำนักงานเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจในการเป็นจิตอาสาที่ดี มีจิตเมตตา เป็นผู้สียสละในสังคมไทยของชาว “VR ทางหลวง” ด้วย

Related posts