สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการจัดซื้อรถสปอร์ตวีลแชร์ สำหรับแจกนักกีฬาคนพิการและคนพิการที่ขาดแคลน

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการจัดซื้อรถสปอร์ตวีลแชร์ สำหรับแจกนักกีฬาคนพิการและคนพิการที่ขาดแคลน

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการแจกรถสปอร์ตวีลแชร์ 1,500 คัน 77 จังหวัด สำหรับแจกนักกีฬาคนพิการและคนพิการที่ขาดแคลน ปัจจุบันนักกีฬาคนพิการยังขาดแคลนรถสปอร์ตวีลแชร์ สำหรับฝึกซ้อมกีฬาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอุปกรณ์ฝึกซ้อมหรือแข่งขันมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้ฝึกซ้อมหรือแข่งขันได้


และยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังใช้รถวีลแชร์คันใหญ่ ๆ ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก “กองทุนส่งเสริมสวัสดิการ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงคิดโครงการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เนื่องยังจากขาดงบประมาณเป็นจำนวนมาก รถวีลแชร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ถ้าหากขาดวีลแชร์จะไม่สามารถดำรงชีวิตหรือทำกิจกรรมประจำวันได้


ปัจจุบันนักกีฬาคนพิการยังขาดแคลนรถสปอร์ตวีลแชร์ สำหรับฝึกซ้อมกีฬาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอุปกรณ์ฝึกซ้อมหรือแข่งขันมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้ฝึกซ้อมหรือแข่งขันได้ ตอนนี้ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังใช้รถวีลแชร์คันใหญ่ ๆ ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก จึงคิดโครงการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เนื่องยังจากขาดงบประมาณเป็นจำนวนมาก


จึงขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการจัดซื้อรถสปอร์ตวีลแชร์ สำหรับแจกนักกีฬาคนพิการและคนพิการที่ขาดแคลน จำนวน 1,500 คัน 77 จังหวัด
บริจาคได้ที่ ทีเอ็มบีธนชาต บัญชีเลขที่ 124-2-34802-5 สาขา เดอะไนน์(ถนนพระราม9) ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้เงินบริจาคของท่าน สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้สองเท่า ผ่านระบบ E-Donation

หมายเหตุ;สามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริจาค

Related posts