#นายใหญ่กองบิน 41 มอบไก่พันธ์เนื้อให้แก่ องค์การบริหารร้องวัวแดง

ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้มอ…

Read More

#คุณมนัส และคุณสุพรรณี เอื้อหยิ่งศักดิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 105,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณมนัส และคุณสุพรรณี เอื้อหยิ่งศักดิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 105,000 บาท สมทบทุนมู…

Read More

#เสนาธิการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรมการทำบุญ ปล่อยปลาเพื่อการกุศล

ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการก…

Read More

#ต้อนรับ ผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวย…

Read More

#เริ่มแล้ววันนี้นวดปันสุข ที่โพธิ์เงิน168นวดแผนไทย นวดไทยชั่วโมงแค่ 99 บาท

ในเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันมีร้านนวดแผนไทยอยู่มากมายปิดไปบ้างหยุดไปบ้างหรือเลิกกิจการไปเลยก็ม…

Read More

#โครงการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้หมุนเวียน

ด้วยทางสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ได้ร่วมกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดตัวแข่งขันกอล์ฟในโค…

Read More

#ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับโรงบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

ที่โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนั…

Read More

#สำนักงานหลักสุขภาพ ตรวจประเมินศักยภาพ โรงบาลลานนาคู่สัญญา

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 1…

Read More