#กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา บริการตัดผมชาวบ้าน

เป็นหน่วยงานที่มิใช้ปราบปรามเรื่องยาเสพติดเพียงอย่างเดียว เรื่องของมวลชนช่วยเหลือพี่น้องชา…

Read More

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมความพร้อม ก่อนเปิดการท่องเที่ยว

เริ่มวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้เป็นต้นไปอุทยานแห่งชาติจะเปิดเพื่อรับนักท่องเที่ยว ซึ่งใครจะ…

Read More

#พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมสภาลมหายใจ ปลูกต้นไม้ในเขตเมือง

เป็นการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับเมืองเชียงใหม่ข…

Read More