สมโภชน์ อาหุนัย ประธานบริหาร E@ มีความภูมิใจประทับใจ วิทยาลัย อี.เทค เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนสถาบันอาชีวะที่มุ่งเน้น ประสิทธภาพทางด้านการศึกษา (ชมคลิป)

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานบริหาร E@ มีความภูมิใจประทับใจ วิทยาลัย อี.เทค เป็นอย่างยิ่งที่ได้มา…

Read More

#กองบิน 41 จัดโครงการ ที่ดีมีประโยชน์ รวมใจ ลดไซส์ ไร้พุง

เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผ…

Read More