#พ่อเมืองพ่อขุน เปิดซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมือง ในโอกาสมหามงคล…

Read More

#จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธี พระราชทานเครื่องราช แก่นายมารีโอ ไวลด์

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อั…

Read More