#เครือข่ายพี่น้องชนเผ่า พื้นเมืองในภาคเหนือ จัดงานวันชนเผ่าปี 63

ที่สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชนเผ่าพ…

Read More