#ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมเที่ยวด้วยใจฯ พ่อเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน

ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว…

Read More