#มหาลัยแม่โจ้รับรางวัล ผู้สนับสนุนการน้อมนำ แนวพระราชดำริฯ

ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการ…

Read More