สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เข้าพบ ‘จับกัง 1’ หารือแนวทางจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศหลังโควิดคลี่คลาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ และคณะ ในโอก…

Read More

‘จับกัง 1’ พึ่งได้ เดินสายของานเอกชนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ดุจคนในครอบครัว

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินสายขอตำแหน่งงานจากผู้ประกอบการภาคเอกชนร…

Read More

“อานนท์” นำเกษตรกรภาคตะวันออก “รวมไทยสร้างชาติ” ผนึกหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนองพระราชดำริในหลวง

“อานนท์” นำเกษตรกรภาคตะวันออก “รวมไทยสร้างชาติ” ผนึกหมู่บ้านวิสาหก…

Read More

#ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ที่บ้านม่อนฝ้าย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเช…

Read More