‘บิ๊กป้อม’ลงระยอง สั่งการ 5 เสือแรงงาน บูรณาการขับเคลื่อนแรงงานภาคตะวันออกทุกมิติ

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดระยองมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 5 จัง…

Read More

#กรรมการส่งเสริม มช. มอบทุนเตรียมความพร้อม การเป็นนักศึกษาปี 2563

ที่ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยา…

Read More