แรงงาน จับมือ สถาบันฯ จิตรลดา อัพสกิลนักเรียน นักศึกษาก้าวสู่ตลาดแรงงานคุณภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่…

Read More

#ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

ที่ศูนย์การเรียนรู้นารีรัตน์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัญยู ม…

Read More

สมาคมประมงเข้าพบ‘จับกัง 1’หารือแนวทางแก้ปัญหาด้านแรงงานประมงทะเล

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระ…

Read More