#วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามร่วมมือ

ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง…

Read More

‘จับกัง1″ มอบการบ้านหัวหน้าส่วนในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายปี 64 แก้ปัญหาแรงงานทุกมิติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้บริห…

Read More

เกษตรกรขอนแก่น เตรียมจดวิสาหกิจชุมชน เสริมอาชีพสร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรขอนแก่น เตรียมจดวิสาหกิจชุมชน เสริมอาชีพสร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   วั…

Read More

EA และ PPL ผนึกอีเทค เตรียมผลิตบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยี สร้างคนสร้างแรงงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4.0 เตรียมป้อนเข้าธุรกิจใหม่

สมโภชน์ อาหุนัย CEO บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) นำบริษัทในกลุ่มมาร่วมกับ บริษัท ดับเบิ้ลพี แ…

Read More