#เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมผู้กับประกอบการ ช่วยกันล้างกาดหลวง

ด้วยทางงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริหารสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ปร…

Read More

#บริษัทธรรมดีจัดกิจกรรม เปิดตัวเครือข่ายภาคเหนือ พร้อมด้วยสินค้าคุณภาพ

ที่ภัตตาคารตูลู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรวัฒน์ สุธรรม ประธานบริษัท ธรรมดี จำกัด …

Read More