#ซ้อมป้องกันไว้ก่อนดีกว่า รพ.ลานนาซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีถ้าหากก๊าซเคมีรั่วไหล

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด…

Read More