‘จับกัง1’ ร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ สหภาพมิตซู – เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง รวมพลังสร้างชาติ สร้างบรรยากาศการลงทุน

‘จับกัง1’ ร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ สหภาพมิตซู – เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง …

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์องค์ความรู้ฯ

ที่ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน…

Read More