#เมืองพ่อขุนเปิดข่วง ศิลปินพื้นบ้านล้านนา สาธิตภูมปัญญางานศิลปะ

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ป…

Read More