ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ช่วงหยุดยาวคนแน่น คึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากการที่ให้มีการหยุดยาว ทำให้เมืองท่องเที่ยวหลายเมืองได้มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดได้พ…

Read More