#วันหยุดยาวที่ผ่านมา ห้วยตึงเฒ่านักท่องเที่ยว ทะลุหมื่นคนใน 3 วันแรก

ที่อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาน…

Read More