##นอภ. เก้าเลี้ยว พูดคุยกันกับกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำจากลำคลองที่ใช้น้ำจากเขตชลประทาน

วันนี้(10 ก.ย.63)เวลา 10.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ นา…

Read More