#สำนักงานหลักสุขภาพ ตรวจประเมินศักยภาพ โรงบาลลานนาคู่สัญญา

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 1…

Read More

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ทำพิธีเบิกเนตร “พระพุทธรูปนาคปรก” ถวายวัดหวังสร้างบุญเสริมบารมี

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ทำพิธีเบิกเนตร “พระพุทธรูปนาคป…

Read More