#พิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัย การบินและภาคพื้นกองบิน 41

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประ…

Read More