“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” รวมพลังปล่อยปลา เสริมบุญสร้างบารมี ให้คนไทยทั้งชาติรู้รักสามัคคี ปรองดองกัน “รวมไทยสร้างชาติ “

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” รวมพลังปล่อยปลา เสริมบุญสร้างบารมี ให้คนไทยทั้งชาติรู้…

Read More

#กรมบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ในด้านทางกฎหมายบังคับคดี

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังค…

Read More