#กลุ่มวัยเก๋าเพื่อสังคม เป็นผู้แทนผู้ตรวจการ มอบอุปกรณ์ผู้สูงอายุ

ที่บ้านธรรมปกรณ์ ศูนย์พัฒนาการจัดการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ โดยคุณสุจิลักษณ์ พิพั…

Read More

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” จัดโดย “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” นำพา คนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวของคนพิการ ศึกษาดูงาน อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์…

Read More