งานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี”ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

งานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี”ครั้งที่ 7 ป…

Read More

#แอปพลิเคชั่น moomall จัดสัมมนาผู้ประกอบการไทย ชูสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลัษณ์

ที่ทวีชน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชั่น moo…

Read More