#เปิดรับสมัครสมาชิก อบจ. มีผู้สมัครหลายกลุ่มสนใจ เดินทางมาสมัครอย่างคึกคัก

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด…

Read More