ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน ภาคเหนือไตรมาสที่ 3/2563

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยม…

Read More