#รองผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมทำบุญทักษิณานุปทาน ที่วัดป่าเปอะท่าวังตาลสารภี

ที่วัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รอ…

Read More