เด็กปั้มสาวสวยมารยาทดี ฝึกงานที่ปั้มพีที ลูกค้าแห่เข้าเติมน้ำมันเพียบ!! (ชมคลิป)

นครนายก  เด็กปั้มยุค 5G เด็กปั้มน้ำมันสาวสวยมารยาทดีมีสัมมาคารวะ เข้าฝึกงานที่ปั้มน้ำมัน พ…

Read More

#ประชุม คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา

วันที่  17 พฤศจิกายน 2563 เวลา(13.00น. )นายวิทูร เดชประมวลพล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.4…

Read More

#รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังห…

Read More

#เมืองรถม้าจัดการแถลงข่าว จัดงานฤดูหนาวและของดี งานบุญตามรอยศรัทธา

ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบ…

Read More