#ชมรมอาสาพัฒนาร่วมกับ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาล จัดกิจกรรมค่ายอาสาพยาบาล

ที่บ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยช…

Read More

รมว.แรงงาน มอบ ผช.รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ตราด เยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำของที่ระลึก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริมขอ…

Read More