หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ มีคำสั่งมอบหมาย ให้เลขานุการ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ”

หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ มีคำสั่งมอบหมาย ให้เลขานุการ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายกสมาคมสหพัน…

Read More

#ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้ม กับมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังห…

Read More