#จังหวัดเชียงใหม่จัดแถลง ไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 รายที่ 43,44

ด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์…

Read More

ผช.รมว.แรงงาน ประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)

ผช.รมว.แรงงาน ประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบ…

Read More

ผู้บริหารบลูเทคซิตี้ มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้บริหารบลูเทคซิตี้ มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขอำเภอบาง…

Read More