#เจ้าหน้าที่เทศบาลสารภี บูรณาการร่วมกับตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง

ที่บริเวณใต้สะพานหน้าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ขาเข้า จังหวัดเชียงใหม่ ว…

Read More