#เมืองพ่อขุนชื่นชม ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รับผิดชอบต่อสังคม

ที่ห้องประชุมอูหลง ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรา…

Read More