#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดบ้านพักชวนพี่น้อง มาปลูกผักสวนครัว

ที่บริเวณบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ และ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน…

Read More

‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ปัญหาให้จบในยุคนี้ พร้อมเร่งรัดติดตามจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วน

‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ปัญหาให้จบใ…

Read More