#พ่อเมืองเชียงใหม่สั่งการ ให้ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการ

ด้วยทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายทหาร ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันลงพื้นที่สุมตรวจ กำกับ ติดตามและประเมินผลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการปฏิบัติพบว่าผู้ประกอบการสถานบริการทุกแห่งให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนัหกข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts