#พ่อเมืองเชียงใหม่นำพี่น้อง พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เจริญพุทธมนต์เสริมสิริมงคล

ที่วัดพระสิงวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราช การจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและทำบุญในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยรับเมตตาจาก พระเทพ ปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts