#ชมรมอาสาพัฒนาร่วมกับ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาล จัดกิจกรรมค่ายอาสาพยาบาล

ที่บ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายอาสาพยาบาล มช. สร่างเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

เป้าหมายเพื่อเป็นการนำความรู้จากวิชาชีพพยาบาลทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนและการประยุกต์กับสถานการณ์จริง มุ่งปรับพื้นฐานทางความคิดให้รับรู้ถึงปัญหา พร้อมกิจกรรมต่างๆตลอดจนมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำชุมชนก่อนบันทึกภาพร่วมกันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts