#รองผู้ว่าเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอ การปฏิบัติหน้าที่

ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคา 2564 และมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดการเข้มงวดกวดขันความปลอดภัยในพื้นที่ ในช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts