#มหาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวรถไฟฟ้า รุ่นใหม่ 40 คัน

ที่ศูนย์กลาง จนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตัว รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นใหม่ จำนวน 40 คัน

พร้อมกันนี้ได้พาคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนนั้งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย สำหรับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นั้นได้ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ เป็นแบบลิเทียมไอออนฟอสเฟต สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงเวลา 07.00 – 22.00 น

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts