#มหาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวด อภิธรรมกุศลศพ

ที่ศาลาสำโรงวัฒนา วัดปราสาท อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญ บุญกุศลศพ อาจารย์ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีคณะผู้บริหารฯพร้อมด้วยชมรมนักศึกษาเกษตร มช.รุ่น 8,ศูนย์ RCSD คณะสังคมศาสตร์, ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts