#นายกไก่จัดตรวจ โครงการสุขภาพ แบบบูรณาการเชิงรุก

ที่สวนสุขภาพบ้านเด่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชน และร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปี 2564

และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี และส่งความรู้การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย โดยมีปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯสมาชิกสภาเทศ บาลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts