#ภาคอุตสาหกรรม ควัก1.2 ล้านบาท ลงขันซื้อกรมธรรม์

ที่ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่

นำโดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯ รับมอบ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาไฟป่าเพื่อชาติ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)กรุงเทพฯ โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัย เลขาธิการ คปภ. เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาสาฯ ประกันภัยรวม ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,200,000 บาท

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts