#นายใหญ่กองบิน 41 เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการที่ดี

ที่ธนาคารขยะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Wealth out of Waste (WOW) Project กองบิน 41

โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 และคณะกรรมการโครงการดังกล่าว ร่วมพิธีเปิด ในการนี้ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ร่วมทำการขายขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมเดินแจกถังขยะให้กับข้าราชการตลอดจนครอบครัวในกองบิน 41 อีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบริหารจัดการขยะในกองบิน 41 เพื่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวข้าราชการได้แยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำมาขายแลกเปลี่ยนเป็นรายได้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts