#กองบิน 41จัดโครงการ ทบทวนสถานการณ์ ป้องกันปัญหายาเสพติด

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการ กองบิน 41 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ ปีพุทธศักราช 2562-2565

รวมถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่โดยรอบกองทัพอากาศ โดยให้กำลังพลและครอบครัวของกองทัพอากาศ รวมถึงกองบินต่างๆ ในต่างจังหวัด ต้องเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts