#ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง

ที่กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้มอบหมายให้ กองพันอากาศโยธิน กองบิน 41 รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร นำมาประกอบเลี้ยง โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองบิน 41 มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการณ์​ ณ โรงประกอบเลี้ยงกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งประสบปัญหาจากผลกระทบของโควิด-19 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น จากการบริโภคกุ้งที่ปรุงสุก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts