#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในตึกโรคปอด รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 11 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 จำนวน 10 ราย และผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อโควิด19 จำนวน 1 ราย

และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Intermediate ward ตึกสงฆ์ 22 ราย

รวมทั้ง มีผู้ป่วย 4 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช

💟ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวจำนวน 2 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 121 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 64 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 57 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 10 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

ติดตามผ่านช่องทาง

Website : https://bit.ly/3xzWe5i
Telegram : https://t.me/medcmu/358
Blockdit : https://bit.ly/3eDuRPf
Facebook : https://bit.ly/3dXmKxU
Instagram : https://bit.ly/3u3zR6m
Twitter : https://bit.ly/3eC6Nwd

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts